Hva vi kan bistå med

Kometanse & bistandsområde

Bilde av bok om arbeidsrett på advokatkontor.

Arbeidsrett

Vi bistår i alle problemstillinger innen arbeidsrett, herunder varsling, oppsigelse og avskjed.

Bilde av Universitetsplassen i Oslo

Studentrett

Vi bistår studenter som er utestengt eller risikerer utestengelse fra studiene på grunn av mistanke om om fusk eller annet.

Bilde av Oslo tingrett

Tvisteløsning

Vi tilbyr tvisteløsning ved forhandlinger og søksmål av de fleste problemstillinger, enten det er arbeidstvist, tvist etter kjøp eller annet.

Vi hjelper deg på ethvert trinn i prosessen

Vi har bred erfaring med juridiske problemstillinger og tvisteløsning – enten det skjer ved forhandlinger eller ved domstolsprosess. Les mer om hva og hvordan vi kan bistå deg.

Våre siste artikler

Bilde av avtale om heving av privat bilkjøp som inngås med bil i bakgrunnen.
Kjøpsrett
Kristoffer Dalvang

Heving av private bilkjøp

Heving av bilkjøp innebærer tilbakebetaling av kjøpesummen mot at selger får bilen tilbake. Heving er en misligholdsbeføyelse som kan fremmes av kjøper ved mangel på

Les mer »
Arbeidskontrakt terminert ved avskjed
Arbeidsrett
Kristoffer Dalvang

Avskjed

Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører med umiddelbar virkning. Dette i motsetning til oppsigelse, hvor det er en avtalt eller lovbestemt oppsigelsestid. Avskjed er forbeholdt de

Les mer »
Forretningsmann signerer gjeldsbrev
Pengekrav
Kristoffer Dalvang

Gjeldsbrev

Gjeldsbrev spiller en viktig rolle i finansiell og privat praksis i Norge. Gjeldsbrev er et dokument som inneholder sentrale rettigheter og forpliktelser knyttet til et

Les mer »
fri rettshjelp ved oppsigelse
Arbeidsrett
Kristoffer Dalvang

Fri rettshjelp ved oppsigelse

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver har arbeidstakere etter lov om fri rettshjelp krav på gratis eller rimelig advokatbistand så fremt de møter de økonomiske vilkårene for

Les mer »
Bilde av eksempel på skriftlig låneavtale.
Pengekrav
Kristoffer Dalvang

Skriftlig låneavtale

Om en låner bort penger til venner, familie eller bekjente bør en ha en skriftlig låneavtale. Dette omtales gjerne som gjeldsbrev, og utgjør avtalen om

Les mer »

Ansatte & samarbeidspartnere

Advokat Kristoffer Dalvang

Kristoffer Dalvang

Advokat / Daglig leder

Danielle Dalvang

Danielle Dalvang

Konsulent

Kristian Andresen

Kristian Andresen

Markedsføringskonsulent

Kaisa Eizenberger

Saksbehandler

Spør oss om hva som helst. Når som helst.

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon.

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss