Om oss

Drivkraft & kunnskap

Advokatfirmaet Verito er stiftet av Advokat Kristoffer Dalvang. 

Selskapet ble stiftet i 2023, og virksomheten startet i februar 2024.

Helhetlig & skreddersydd

Advokat Dalvang startet som advokatfullmektig i 2014, og har siden jobbet kontinuerlig med kunnskaps- og kompetanseutvikling. Advokatyrket er et komplekst yrke, hvor kunnskap om mennesker, økonomi mv. er viktige tilleggsferdigheter til det juridiske håndverket som leveres. Dette fordi advokater ikke bare vurderer saker, men fungerer som rådgiver og håndhever for sine klienter også. Rådgivning og håndheving av rettigheter skjer imidlertid alltid ovenfor en motpart, og juridisk håndverk er ikke alltid nok alene. Derfor startet advokat Dalvang Advokatfirmaet Verito hvis ambisjon er å tilby helhetlig og skreddersydd advokatbistand. I tillegg jobber vi svært spesialisert, slik at vi kan levere tidseffektiv advokatbistand til konkurransedyktig pris. 

Hva betyr Verito?

Verito er et latinsk ord, en bøyning av ordet “veritas” som i de fleste kontekster forstås som “sannhet”. Navnet representer foretakets kjerneverdier, kunnskap, ærlighet & integritet.

Spørsmål & svar

Som kunde kan du forvente å bli holdt løpende oppdatert om saken, samt at du har forutberegnelighet i kostnader og saksutfall.

Informasjon om personvern og personvernerklæring kan du lese mer om her.

Fri rettshjelp er en offentlig ytelse hvor staten betaler hele eller deler av advokatutgiftene. Fri rettshjelp er begrenset til noen utvalgte sakstyper, og ofte også inntekts- og formuesavhengig. Vi hjelper til med søknaden om du har rett til slik ytelse.

Ordinær timespris er kr 2.950,- + mva. Imidlertid dekkes mange saksområder av forsikring eller andre rettshjelpstiltak.

Det koster ingenting å ta kontakt med oss for å avklare om du har en sak vi kan bistå deg med. Ingen kostnader påløper øfr oppdragsavtale er inngått.

Mange saker vil kunne søkes dekket helt eller delvis av kundens forsikringsselskap. Dette gjelder for eksempel privatpersoner sine saker om bil, båt, pengeforpliktelser, eiendom mv. Vi søker om dette på vegne av kunden der hvor det er grunnlag for det.

Vi ser etter nye medarbeidere med kompetanse og erfaring innen arbeidsrett.

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss