Rettsområder

Hva vi kan

Rettsområder vi jobber med

Vi jobber innen flere ulike rettsfelt, for private og næringsdrivende. 

Arbeidsrett

Vi bistår i alle arbeissrettslige problemstillinger for næringsdrivende og private. Det gjelder alt fra kontrakter, oppsigelse, avskjed, varsling, nedbemanning mv.

Studentrett

Vi bistår studenter over hele landet. I hovedsak gjelder dette saker hvor studentene er mistenkt for fusk, og ønsker vår bistand til å få seg frikjent for mistanken.

Tvisteløsning

En av våre viktigste arbeidsoppgaver er tvisteløsning ved forhandling eller domstolprosess.

Pengekrav

Vi bistår i saker om pengekrav. Det kan være alt fra bistand til å utarbeide og sikre private lån, til å kreve slik lån inn.

Avtalerett

Vi bistår i avtalerettslige problemstillinger. Det kan være utarbeidelse av private eller kommersielle avtaler, til tolkning og håndheving av avtaler som er inngått.

Kjøpsrett

Vi bistår kjøpere og selgere som ønsker å gjøre gjeldende mangler etter handel med bil, båt mv.

Kryptovaluta

Vi bistår med å dokumentere midlenes opprinnelse, som gjerne er en problemstilling som oppstår når våre kunder tar ut gevinst fra kryptovaluta.

Øvrige rettsområder

Vi bistår og i andre rettsområder, avhengig av kompetanse og kapasitet.

Et steg foran

Hvorfor velge oss

Høy kvalitet til avtalt pris

01

Kvalitet

Vi stiller høye krav til oss selv og er stolte av vårt håndverk. Det gir god kvalitet til kundene.

02

Profesjonell

Profesjonalitet og integritet er kjernevirksomhet for advokater.

03

Erfaring

Vi har rikelig med erfaring i advokatrollen, enten det gjelder rettslige vurderinger eller tvisteløsning - i og utenfor rettsapparatet.

Spør oss om hva som helst. Når som helst.

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon.

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss