Rettsområde:

Studentrett

Studenter har etter Universitets- og høgskoleloven, og forvaltningsloven, en rekke rettigheter. Vi bistår kostnadsfritt i saker som gjelder utestengelse fra studiene pga. mistanke om fusk, bortvisning eller skikkethetsvurdering

Mistenkt for fusk på eksamen
Studentrett
Kaisa Eizenberger

Mistenkt for fusk

I tilfeller hvor studenter er mistenkt for fusk ved Universiteter eller Høyskoler kan de risikerer å både få eksamen annullert og få utestengelse opptil ett

Les mer »

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss