Rettsområde:

Studentrett

Studenter har etter Universitets- og høgskoleloven, og forvaltningsloven, en rekke rettigheter. Vi bistår kostnadsfritt i saker som gjelder utestengelse fra studiene pga. mistanke om fusk, bortvisning eller skikkethetsvurdering

Studentrett
Kristoffer Dalvang

Mistenkt for fusk

Dersom du er mistenkt for fusk kan du bli utestengt fra studier i opptil ett år, i tillegg til å få eksamen annullert. Du kan

Les mer »

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss