Mistenkt for fusk

Dersom du er mistenkt for fusk kan du bli utestengt fra studier i opptil ett år, i tillegg til å få eksamen annullert. Du kan ha rett på gratis advokatbistand. Les mer om dine rettigheter her.

Mistenkt for fusk?

Dersom du blir mistenkt for fusk, betyr det at din utdanningsinstitusjon har en mistanke om at du har fusket i forbindelse med eksamen, arbeidskrav eller annet obligatorisk og tellende emne. Dette kan omfatte mangelfull eller utilstrekkelig kildebruk under hjemmeeksamener, bruk av ulovlige hjelpemidler under skoleeksamener, eller mistanke om plagiat i oppgaver, bachelor- eller masteroppgaver. Listen over potensielle grunner til mistanke er omfattende, og vi går ikke gjennom alle her.

For studenter utgjør dette en betydelig utfordring, da det er knyttet strenge akademiske straffer dersom utdanningsinstitusjonen, vanligvis en lokal klagenemnd, finner at fusk har skjedd. Først og fremst blir eksamenen annullert, men du risikerer også å bli utestengt fra studiene i opptil ett år eller to semestre.

Denne utestengelsen gjelder for alle universiteter og høyskoler over hele landet, og i praksis for all høyere utdanning som er godkjent av Lånekassen. I tillegg til tapet av studieplassen, kan du også miste retten til studentbolig og studielån. Ikke minst kan du bli skilt fra det studentkullet du tilhørte, der du kanskje allerede har etablert gode sosiale bånd.

Situasjonen er derfor svært alvorlig, og den kan medføre økonomiske tap, da du kan komme ut i arbeidslivet ett år senere enn planlagt.

Heldigvis har lovgiveren sørget for at kandidater har rettigheter i en slik situasjon. Du har krav på gratis juridisk bistand, innenfor rimelighetens grenser, for å ivareta dine synspunkter og juridiske interesser i sakens utfall. Vi er her for å hjelpe deg gjennom hele prosessen og besvare eventuelle spørsmål du måtte ha.

Vanlige spørsmål

Om du er mistenkt for fusk starter studieinstitusjonene en saksbehandling, og så vil dette ev. ende i vedtak fra studieinstitusjonens nemnd for studentsaker. Vedtaket kan innbære utestengelse fra studieinstitusjonene i Norge i opptil ett år, samt annullering av aktuell eksamen etc.

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss