Rettsområde:

Arbeidsrett

Vi bistår i enhver arbeidsrettslig problemstilling enten det gjelder næringsliv eller som privatperson. Arbeidsretten er et dynamisk og omfattende regelverk som krever omfattende innsikt og oversikt. Dette besitter vi, og kan bistå om det gjelder oppsigelse, nedbemanning eller varsling. Les nærmere arbeidsrettslige problemstillinger under.

fri rettshjelp ved oppsigelse
Arbeidsrett
Kristoffer Dalvang

Fri rettshjelp ved oppsigelse

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver har arbeidstakere etter lov om fri rettshjelp krav på gratis eller rimelig advokatbistand så fremt de møter de økonomiske vilkårene for

Les mer »
Rettigheter ved oppsigelse
Arbeidsrett
Kristoffer Dalvang

Rettigheter ved oppsigelse

Oppsigelse fra arbeidsgiver er en ensidig beslutning om å avslutte arbeidsforholdet fra arbeidsgiver sin side. Grunnet sterkt vern av arbeideres rettigheter gjelder det strenge krav

Les mer »

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss