Rettsområde:

Tvisteløsning

Tvisteløsning er advokatenes kjernekompetanse, og for tvister i domstolen er advokatbevilling en forutsetning. Tvisteløsning finner sted ved forhandlinger og forlik, eller gjennomføring av rettslig prosess. Vanligvis vil vi forsøke å forhandle frem en løsning før vi bringer saken inn for domstolene for avgjørelse, såfremt dette er i klientens interesse. Om forhandlingene ikke fører frem blir domstolsapparatet neste steg for å få løst tvisten. Les mer om ulike former for tvisteløsning under.

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss