Avskjed

Arbeidskontrakt terminert ved avskjed

Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører med umiddelbar virkning. Dette i motsetning til oppsigelse, hvor det er en avtalt eller lovbestemt oppsigelsestid. Avskjed er forbeholdt de mer alvorlige kontrakts- og/eller pliktbruddene, og overtredelsen må være mer alvorlig for å berettige avskjed fremfor oppsigelse. Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed? Når kan en arbeidsgiver velge avskjed […]

Gjeldsbrev

Forretningsmann signerer gjeldsbrev

Gjeldsbrev spiller en viktig rolle i finansiell og privat praksis i Norge. Gjeldsbrev er et dokument som inneholder sentrale rettigheter og forpliktelser knyttet til et lån eller et pengekrav. Gjeldsbrevloven er den viktigste loven om gjeldsbrev. Vår advokat går gjennom gjeldsbrev, hva de bør inneholde og hvordan de håndheves. Hva er et gjeldsbrev? Et gjeldsbrev […]

Oppstart av Advokatfirmaet Verito AS

Advokatfirmaet Verito AS ble stiftet i 2023. Oppstart av drift skjedde i februar 2024. Nettsiden er under utvikling og vil oppdateres i form og innhold i den nærmeste tiden. Selskapet holder til i kontorer i Beddingen 8, Aker brygge. Vi vil arbeide med en rekke rettsområder, og dette kan du lese mer om her : […]

Fri rettshjelp ved oppsigelse

fri rettshjelp ved oppsigelse

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver har arbeidstakere etter lov om fri rettshjelp krav på gratis eller rimelig advokatbistand så fremt de møter de økonomiske vilkårene for dette. Vi går nærmere gjennom arbeidstakers rett til fri rettshjelp, og hva våre advokater kan bistå med. Grunnvilkår: oppsigelse eller avskjed Av lov om fri rettshjelp § 11 andre ledd […]

Skriftlig låneavtale

Bilde av eksempel på skriftlig låneavtale.

Om en låner bort penger til venner, familie eller bekjente bør en ha en skriftlig låneavtale. Dette omtales gjerne som gjeldsbrev, og utgjør avtalen om lånet – herunder når lånet skal tilbakebetales og til hvilke vilkår. Våre advokater kan bistå med oppsett av skriftlig låneavtale. Hva er skriftlig låneavtale? En skriftlig låneavtale er en skriftlig […]

Mistenkt for fusk

Dersom du er mistenkt for fusk kan du bli utestengt fra studier i opptil ett år, i tillegg til å få eksamen annullert. Du kan ha rett på gratis advokatbistand. Les mer om dine rettigheter her. Mistenkt for fusk? Dersom du blir mistenkt for fusk, betyr det at din utdanningsinstitusjon har en mistanke om at […]

Rettigheter ved oppsigelse

Rettigheter ved oppsigelse

Oppsigelse fra arbeidsgiver er en ensidig beslutning om å avslutte arbeidsforholdet fra arbeidsgiver sin side. Grunnet sterkt vern av arbeideres rettigheter gjelder det strenge krav til saksbehandlingen og begrunnelsen for slike oppsigelser. Vi går nærmere gjennom rettigheter ved oppsigelse, samt hva våre advokater kan bistå med. Oppsigelse kort forklart Oppsigelse kan knyttes til arbeidstakers, arbeidsgivers […]

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss