Avskjed

Arbeidskontrakt terminert ved avskjed

Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører med umiddelbar virkning. Dette i motsetning til oppsigelse, hvor det er en avtalt eller lovbestemt oppsigelsestid. Avskjed er forbeholdt de mer alvorlige kontrakts- og/eller pliktbruddene, og overtredelsen må være mer alvorlig for å berettige avskjed fremfor oppsigelse. Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed? Når kan en arbeidsgiver velge avskjed […]

Fri rettshjelp ved oppsigelse

fri rettshjelp ved oppsigelse

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver har arbeidstakere etter lov om fri rettshjelp krav på gratis eller rimelig advokatbistand så fremt de møter de økonomiske vilkårene for dette. Vi går nærmere gjennom arbeidstakers rett til fri rettshjelp, og hva våre advokater kan bistå med. Grunnvilkår: oppsigelse eller avskjed Av lov om fri rettshjelp § 11 andre ledd […]

Rettigheter ved oppsigelse

Rettigheter ved oppsigelse

Oppsigelse fra arbeidsgiver er en ensidig beslutning om å avslutte arbeidsforholdet fra arbeidsgiver sin side. Grunnet sterkt vern av arbeideres rettigheter gjelder det strenge krav til saksbehandlingen og begrunnelsen for slike oppsigelser. Vi går nærmere gjennom rettigheter ved oppsigelse, samt hva våre advokater kan bistå med. Oppsigelse kort forklart Oppsigelse kan knyttes til arbeidstakers, arbeidsgivers […]

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss