For arbeidsgivere og arbeidstakere

Ressursside om alle aspekter av arbeidsrett.

Utviklet av Advokat Kristoffer Dalvang

For studenter

Ressursside om studentrett, særlig med fokus på studenter som er mistenkt for fusk.

Utviklet av Advokat Kristoffer Dalvang

Noe du lurer på?

Spørsmål & svar

Ordinær timespris er kr 2.950,- + mva. Imidlertid dekkes mange saksområder av forsikring eller andre rettshjelpstiltak.

Fri rettshjelp er en offentlig ytelse hvor staten betaler hele eller deler av advokatutgiftene. Fri rettshjelp er begrenset til noen utvalgte sakstyper, og ofte også inntekts- og formuesavhengig. Vi hjelper til med søknaden om du har rett til slik ytelse.

Som kunde kan du forvente å bli holdt løpende oppdatert om saken, samt at du har forutberegnelighet i kostnader og saksutfall.

Det koster ingenting å ta kontakt med oss for å avklare om du har en sak vi kan bistå deg med. Ingen kostnader påløper før oppdragsavtale er inngått.

Mange saker vil erfaringsmessig kunne søkes helt eller delvis dekket av kundens forsikringsselskap. Vi søker om dette på vegne av kunden der hvor det er grunnlag for det. 

Vi ser etter nye medarbeidere med kompetanse og erfaring innen arbeidsrett.

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss