Kristoffer Dalvang

Advokat Kristoffer Dalvang stiftet Advokatfirmaet Verito i 2023, og arbeider som advokat i tillegg til å være advokatselskapets daglige leder. 

Telefon: 922 65 960

E-post: dalvang@verito.no

Advokat Kristoffer Dalvang

Kompetanse

Kristoffer Dalvang om egen kompetanse;

“Jeg har opparbeidet meg bred kompetanse gjennom ti års arbeid som advokat. Kompetanse i advokatbransjen kan deles i to hovedkategorier, kompetanse i advokatrollen og fagkompetanse i de ulike juridiske fagfeltene advokatene arbeider med. I advokatrollen har jeg særdeles rikelig erfaring og kompetanse. Dette gjennom betjening av hundrevis, kanskje tusenvis av klienter, som er bistått med rådgivning og tvisteløsning. Dette skjer gjennom forhandlinger, i domstolsapparatet og utenfor – samt ved domstolsprosess (søksmål). 

Fagkompetansen min knytter seg i hovedsak til arbeidsrett, pengekrav og ulike kontraktsbaserte problemstillinger. De sakene jeg har behandlet mest av blir da saker om nedbemanning og oppsigelse, inndrivelse av pengekrav og utarbeidelse/håndhevelse av kontrakter og rettighetene som kan utledes av de.

I tillegg har jeg et hjerterom for studenter som er mistenkt for fusk, da jeg personlig er av den oppfatning at rettssikkerheten for disse studentene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt om de ikke har en advokat til å bistå seg. “

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett/avtalerett
 • Pengekrav
 • Kjøpsrett
 • Studentrett
 • ID-tyveri
 • Kryptovaluta
 • Tvisteløsning
 • Prosedyre
 • Forhandlinger
 
Tidvis arbeides det også med andre problemstillinger, men da etter en konkret vurdering i samråd med klient. 
Advokat Kristoffer Dalvang

Erfaring & utdanning

 • Advokatfirmaet Verito AS, advokat og daglig leder, februar 2024 d.d.
 • Advokatfirmaet Teigstad AS. advokat og partner, 2023 – 2024, spesialisert innen arbeidsrett, kontraktsrett og studentsaker.
 • Osloadvokatene AS, advokat og partner, 2020-2023, spesialisert innen arbeidsrett, kontraktsrett og studentsaker.
 • Osloadvokatene AS, advokat, 2017-2020, spesialisert innen kontraktsrett og studentsaker.
 • Osloadvokatene AS, advokat, 2016-2017, spesialisert innen familerett.
 • Osloadvokatene AS, advokatfullmektig, 2014-2016.
 •  Actic Norge AS, prosjektdeltaker, 2014, utvikling av HMS system
 • 2008 – 2013, mastergrad i rettsvitenskap ved UiO.

Noe du lurer på?

Spørsmål & svar

Ordinær timespris er kr 2.950,- + mva. Finnes det dekningsalternativer for dine utgifter, feks. rettshjelpsforsikring, erstatning eller fri rettshjelp, vil jeg søke om dette på dine vegne.

Som kunde kan du forvente å bli holdt løpende oppdatert om saken, samt at du har forutberegnelighet i kostnader og saksutfall.

Det koster ingenting å ta kontakt med meg for å avklare om du har en sak vi kan bistå deg med. Ingen kostnader påløper før oppdragsavtale er inngått. Om oppdrag er inngått vil samtaler av noe lengde føres i timelisten som annet arbeid.

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

  X
  Kontakt oss